Woning oudere steeds vaker overvallen

 


Het aantal overvallen neemt af, behalve als het om seniorenwoningen gaat


 

Ondanks grootschalige inzet van politie, justitie en ouderenbonden lukt het maar niet om overvallen op woningen van senioren terug te dringen. In de eerste negen maanden van dit jaar werden al 134 huizen van 55-plussers overvallen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 113. Vanaf 2009 stijgt het aantal vaak gewelddadige berovingen van ouderen in hun eigen huis.
 

Die stijging is opvallend, omdat het aantal overvallen over de hele linie (woningen, winkels, op straat) vanaf 2009 sterk terugloopt. In dat jaar werd de Taskforce Overvallen opgericht en werd de bestrijding van overvallen bij Openbaar Ministerie en politie een prioriteit in de opsporing. Overal werd het de overvaller moeilijker gemaakt: winkels kregen bewakingscamera’s, dna-douches en afroomkluizen, de pakkans steeg en de straffen werden zwaarder. Het aantal overvallen daalde van 2900 in 2009 tot 2272 vorig jaar. “We liggen op koers”, zegt hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar van de Taskforce Overvallen. “Alleen die overvallen op seniorenwoningen nemen toe en dat is een zorgelijke ontwikkeling.”
 

Een duidelijke verklaring voor de toename heeft Hillenaar niet. Volgens Henk Krol van ouderenpartij 50Plus heeft het te maken met toenemende armoede onder ouderen. “Wie geld heeft, investeert in de beveiliging van z’n huis, maar veel ouderen hebben daar geen geld voor. Bovendien zijn ouderen per definitie kwetsbaarder.”
 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid organiseert de komende tijd samen met de ouderenbonden bijeenkomsten door het hele land om senioren te helpen met het voorkomen van overvallen. Ook worden meer seniorenwoningen uitgerust met ‘digitale deurspionnen’. Die tonen op een scherm aan de binnenkant van de deur wie er voor de deur staat. Een foto van de bezoeker wordt opgeslagen voor eventuele opsporing later.


Bron : Metro 11 Oktober 2012